κοσμήματα(30 cm) από TAKASHI (385205)
κοσμήματα(26 cm) από TAKASHI (385204)
κοσμήματα από TAKASHI (385203)