1. Είναι ρητή εποχή αιχμής τώρα, η έκφραση θα γίνει πιο αργή, προτείνουν την τάξη νωρίτερα.
2. Η προώθηση ξεκίνησε (Μαύρη Παρασκευή, Χριστούγεννα), τα περισσότερα είδη έχουν σε ειδική τιμή.
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
Clothes  από DIOR
dior tsantes